Inleiding 

Besturen ervaren (verander)projecten vaak als een ondoorzichtige en geldverslindende noodzaak. Niet zelden ontbreekt het aan structuur en uniformiteit in de plannen en de rapportages of ontbreekt het opdrachtgevers aan inzicht en overzicht. Het gaat ten koste van hun invloed op de koersbepaling van projecten in relatie tot het doel.

Vragen die dan vanzelfsprekend ontstaan zijn: Op welke manier krijg ik als bestuurder of opdrachtgever meer duidelijkheid en beter inzicht in de status en voortgang van projecten zonder inhoudelijk mee te hoeven kijken? Op hoofdlijnen de voortgang kunnen bewaken in relatie tot het doel, met name bij meerdere of grotere projecten!

Uitgangspunten

Het programma heeft het karakter van een intervisie en duurt in eerste instantie een dag met soms een verlenging voor vervolgstappen en verandering in de organisatie. Het geeft de deelnemers inzicht in de voor opdrachtgevers  relevante aspecten op het gebied van projectmanagement. Tijdens het programma wordt door middel van ‘zijsprongetjes’ aandacht besteed aan wetenswaardigheden en recente ontwikkelingen in ‘de wereld van projectmanagement’ Aandacht voor relevante houdingsaspecten in het kader van projectmatig werken.

Doelgroep

Deze workshop is in het verleden veelvuldig met succes incompany verzorgd voor managementteams van toonaangevende organisaties in de dienstensector en de industrie.De workshop is bedoeld voor opdrachtgevers die zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van opdrachten in hun organisatie en daarbij vaak projectleiders inschakelen voor de uitvoering ervan. Door naast hun dagelijkse werkzaamheden op te treden als opdrachtgever voor projecten worden zij regelmatig geconfronteerd met uitvoerende en beheersingsaspecten, of met personele en organisatieaspecten rondom projecten.

Doelstelling

Na afloop van de cursus weet elke opdrachtgever hoe projecten parallel aan de lijnorganisatie op een professionele manier te initiëren, voorbereiden en vooral: vanuit de ‘helikopter’ aan te sturen.

Duidelijkheid door inzicht in de status en voortgang van (veranderings)projecten, invloed op de koersbepaling van projecten op weg naar doel. Inzicht in de meest essentiële aspecten van opdrachtmanagement en projectmatig werken zoals ‘scoping’: het laten vertalen van uw vragen, problemen, doelstellingen en verwachtingen naar een concrete, goed afgebakende en haalbare opdracht voor de projectleider. Hoe die opdracht vervolgens beheersbaar te houden. Communicatie in en rondom projecten en veranderingsprocessen. En een antwoord op de vraag: kan ik strategie en nieuw beleid ook projectmatig implementeren?

Inhoud en werkvorm

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • 
Taakstelling van de opdrachtgever;
  • Opdrachtbesturing en delegatie;
  • Sturen op resultaten en mijlpalen, meer niet…;
  • 
Projectinitiatie en -voorbereiding;
  • Planning en control vanuit de ‘helikopter’;
  • Welke projectleider is geschikt?;
  • 
Projectinrichting, overlegstructuren en (externe) communicatie;
  • De stuurgroep en mijn rol daarin als opdrachtgever;
  • Projectrisico’s en cruciale succesfactoren;
  • De control room en invloed.

Door het hoge interactieve gehalte heeft de training het karakter van een workshop. De trainer behandelt de verschillende onderwerpen vanuit het gezichtspunt van zowel opdrachtgevers als projectleiders.