Professionals zijn kenniswerkers en die graag leren van vakbroeders en -zusters. Intervisie en supervisie zijn daartoe -na leren in de praktijk- misschien wel de beste geschikte leervormen voor de professional.

De gestructureerde aanpak, de ruimte voor kennisuitwisseling en tegelijk het zoeken naar dieperliggende overtuigingen en belemmeringen die soms in de weg kunnen staan om te groeien als professional. De voordelen:

  • Deelnemers leren van door henzelf ingebrachte vragen, maar ook van die van anderen, en hoe andere met deze vragen omgaan. Intervisie is een voortzetting van het geven en ontvangen van feedback;
  • De adviseurs leren diverse vaardigheden, zoals luisteren, vragen stellen in contact en feedback geven. Intervisie is daarom een middel bij uitstek om diepgaand te leren;
  • We grijpen praktijkgericht terug op theorie, inzichten en gebeurtenissen uit eventueel eerdere bijeenkomsten;
  • Door het werken in vaste groepen groeit de onderlinge vertrouwdheid en diepgang tussen de leden. De ervaring leert dat de onderlinge band ook na afronding van de intervisie vaak blijft bestaan;
  • We werken in drie groepen van vijf of vier deelnemers;

Wilt u meer informatie over supervisie en intervisie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.