Wat maakt je een professional waar men graag naar luistert, zelfs als je niet zeker bent van je zaak? Hoe krijg je invloed op besluitvorming in bijvoorbeeld een stuurgroep of een bestuur?

Voor de expert is inhoud natuurlijk belangrijk maar laat je ‘spel’ met kennis en feiten gepaard gaan met communicatieve slagkracht en impact. Wees niet alleen een adviseur maar ook een informele leider. Je leert in onze programma’s over effectief communiceren en adviseren om je inhoudelijke boodschap met kracht neer te zetten.

Onze masterclasses ‘intervisie- en supervisiebijeenkomsten’ zijn -na leren in de praktijk- misschien wel de meest geschikte leervormen voor de professional die in korte tijd zijn impact wil vergroten. Niet met kennis, maar met een korte en krachtige stap in zijn ontwikkeling. De korte doorlooptijd van de bijeenkomsten en de gestructureerde aanpak spreekt de professional aan. Maar vooral de ruimte  voor kennisuitwisseling en het samen onderzoeken van dieperliggende overtuigingen en belemmeringen die soms in de weg kunnen staan om te groeien als professional.

De voordelen:

  • Deelnemers leren van door henzelf ingebrachte vragen, maar ook van die van anderen, en hoe andere met deze vragen omgaan. Intervisie is een voortzetting van het geven en ontvangen
    van feedback;
  • De adviseurs leren diverse vaardigheden, zoals luisteren en vragen stellen in contact, en feedback geven. Intervisie is daarom een middel bij uitstek om diepgaand te leren;
  • We grijpen praktijkgericht terug op theorie, inzichten en gebeurtenissen uit eventueel eerdere bijeenkomsten;
  • Door het werken in vaste groepen groeit de onderlinge vertrouwdheid en diepgang tussen de leden. De ervaring leert dat de onderlinge band ook na afronding van de intervisie vaak blijft bestaan;
  • We werken in drie groepen van vijf of vier deelnemers;

Onze range masterclasses bieden de professional een op de praktijk gerichte kennis- en vaardigheidsboost om direct mee aan de slag te kunnen.

Neem bij interesse of vragen contact met ons op.