Leer je eigen leider zijn met een sterke impact met programma’s zoals gesprekstechnieken, persoonlijke en effectieve communicatie of inzicht en invloed (life orientations). Voor een specifieke klantrelatie ontwikkelden wij de training ‘moeilijke gesprekken’ rondom bijvoorbeeld “ontslag na langdurige ziekte” of demotie waarin je leert om goed voor jezelf en voor de ander te zorgen in een gesprek dat bijblijft.

Onze trainingen worden doelgericht afgestemd en ontwikkeld in samenspraak met de business- en HR verantwoordelijke. De programma’s kennen een uitgekiende didactiek volgens de laatste wetenschappelijke leerprincipes vanuit ‘het brein centraal leren’ en met inachtneming van de actuele situatie in het bedrijf en cultuurspecifieke aandachtsgebieden.

We beperken ons daarbij niet tot de standaard van trainen en oefenen met acteur, maar verrijken onze programma’s met onderdelen zoals vechtkunst als metafoor voor communicatie, aikido als metafoor voor omgaan met weerstand, gastsprekers en bedrijfsbrede workshops of simulaties voor communicatie en samenwerking (max 500 deelnemers).

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.