‘Transformational leaders don’t start by denying the world around them. Instead,

they describe a future they’d like to create.’

Seth Godin

Secure base leadership is een transformationele leiderschapsstijl. Centraal staat de stimulerende omgang met medewerkers vanuit de gedachte dat zij hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren zoals straf en beloning.

Die ‘voor-wat-hoort-wat-stijl’  heet Transactioneel leiderschap, een stijl dieontstond bij de inrichting van routine-matige werkprocessen tijdens het industriële tijdperk begin 20e eeuw.

Efficiëntie was daarbij het doel, de processen werden zodanig gesegmenteerd dat aan mensen een vast omlijnde taak kon worden toegewezen. Die konden ze gemakkelijk en steeds sneller herhalen met een voorspelbare output. Beloning of straf waren de externe prikkel. Deze stijl speelt vooral in op het bevredigen van de eerste twee basisbehoeften in Maslows behoeftehiërarchie en heeft nauwelijks tot geen effect op de lange termijn.

Transformationeel leiderschap (Bass, 1985) richt zich meer op de andere drie lagen van Maslow (behoefte aan sociaal contact, waardering en zelfontplooiing). Veel mensen kunnen ronduit genieten van een uitdagend project waar veel denkkracht, creativiteit en samenwerking nodig is en waarbij het beste wordt gehaald uit iedereen. Met een langduriger effect op de intrinsieke motivatie.

Een transformationele leider kijkt dus naar de toekomst, ziet het potentieel in zijn mensen om die toekomst waar te maken, equipeert ze daartoe en is in staat zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te positief beïnvloeden. Een transformationeel leider is dus eigenlijk een mens- en toekomstgerichte ‘procesregisseur’, zoals ook de secure base leader dat is.

In de figuur hierna geven we de twee stijlen naast elkaar weer. Een transformationele leider kijkt naar de toekomst, ziet het potentieel in zijn mensen om die toekomst waar te maken, equipeert ze daartoe en is in staat zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te positief beïnvloeden.


Een transformationeel leider is dus eigenlijk een mensgerichte ‘procesregisseur’ met de blik naar voren en een  permanente aandacht voor het motivatieproces. En het mag duidelijk zijn, de overeenkomsten met Secure Base Leadership zijn er genoeg!

Wil je alles weten over de invoering van Transformational Leadership? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.