Ontwikkelen en veranderen is ook ‘ontleren’, afscheid nemen van het bekende, kunnen loslaten wat ons vertrouwd is om iets nieuws te omarmen. Dat gegeven sterkt ons al twintig jaar in de overtuiging dat leren daarom vraagt om lef, motivatie en doorzettingsvermogen vanuit vier principes:

  1. Zorg voor een gemotiveerde ‘leerling’ met een concreet en relevant doel. Dat klinkt schools en dat is het ook want mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Of het nu om een communicatietraining gaat, een teambijeenkomst of een organisatieverandering, we besteden veel aandacht aan de ‘buy in’ van onze deelnemers aan trainingen en veranderingsprojecten. Samen voorbereiden, goed informeren, zorgen dat men het gevoel heeft zelf in de drivers seat te zitten met een kundige begeleider ernaast;
  2. Werk met beproefde en doordachte didactische leerprincipes. Want iedere organisatie is anders, ieder team heeft zijn eigen dynamiek en cultuur, ieder mens heeft zijn eigen leervoorkeur. Sluit daar zo goed mogelijk bij aan vinden we, het vergt misschien wat extra tijd en creativiteit maar dat doen we met plezier, het rendement is immers merkbaar groter;
  3. Zorg voor ter zake kundige trainers met een bewezen track record in de praktijk. Onze trainers, coaches en adviseurs zijn verbonden met de topinstituten en business schools van Nederland.  Daar selecteren we bewust op, iedereen kan immers een training geven of zichzelf coach noemen in dit vak, en helaas gebeurt dat ook. Wij garanderen een vooraf afgesproken uitkomst van onze trainingen en interventies. Een bewezen track record van de professionals is dan wel het minste waar we op kunnen sturen;
  4. Zorg dat leren ook leuk is. Zelfs wanneer mensen gestuurd worden, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen soms het geval is, of onze trainingen op het gebied van klantgerichtheid en selling consultancy. Ook dan is het belangrijk om te streven naar een onvergetelijke ervaring waar mensen nog jaren met plezier op terug kijken. Persoonlijk en dichtbij, intiem en met humor. Dat lukt niet altijd bij iedereen, want het is mensenwerk, maar het is ons constante streven.

Deze principes zijn de pijlers in elk van onze programma’s. Leermotivatie door de intake het karakter van een coachgesprek te geven: verbindend, veilig en intimiteit als recept voor de motivatie om te leren, met de buy in en een leerdoel als uitkomst.

Een didactische aanpak die beklijft zoals een diversiteit aan leervormen om alle leerstadia van Kolb te doorlopen bij elk thema, met de leerprincipes van ons brein zoals aandacht voor de goede leeromstandigheid, de kracht van herhaling (cadans) en leren door zelf te creëren.

En niet te vergeten de 70-20-10 regel, ons besef van het grote belang van leren in de praktijk, leren door te doen, van collega’s, met collega’s. Trainers en gastsprekers die zonder uitzondering verbonden zijn aan topinstituten in Nederland met een bewezen praktijkervaring en werkvormen waar men na jaren nog met plezier op terugkijkt.

Dat is kwaliteit in leren en veranderen, het ambacht van ontwikkeling dat het succes van ons bureau al sinds de oprichting verklaart.