Wij verzorgen trainingen Gesprekstechnieken, Persoonlijke en effectieve communicatie, Inzicht en invloed (life Orientations) en de speciaal voor een klantrelaties ontwikkelde training Zeer lastige gesprekken rondom bijvoorbeeld “ontslag na langdurige ziekte” of demotie.

De trainingen worden doelgericht afgestemd en ontwikkeld in samenspraak met de business verantwoordelijke en HR. De programma’s kennen een uitgekiende didactiek volgens de laatste wetenschappelijke leerprincipes vanuit het brein centraal leren en met inachtneming van de actuele situatie in het bedrijf en cultuurspecifieke aandachtsgebieden.

WE beperken ons daarbij niet tot de standaard van trainen en oefenen met acteur, maar verrijken onze programma’s met onderdelen zoals Vechtkunst als metafoor voor communicatie, Aikido als metafoor voor omgaan met weerstand, gastsprekers en bedrijfsbrede workshops of simulaties voor communicatie en samenwerking (max 500 deelnemers)