Communicatietraining en adviesvaardigheid

Hoe vaak we het niet horen: “we zijn nou eenmaal techneuten”. Voor de professional is kennis natuurlijk belangrijk, maar soms gaat je fixatie op kennis en feiten ten koste van je communicatieve slagkracht en je invloed, je informele leiderschap. Hoe zorg je ervoor dat je je inhoudelijke boodschap met kracht blijft neerzetten? Wat maakt je een professional waar men graag naar luistert? Zelfs als je niet zeker bent van je zaak? Hoe krijg je invloed op besluitvorming in bijvoorbeeld een stuurgroep of een bestuur?

Onze masterclasses, intervisie- en supervisiebijeenkomsten zijn -na leren in de praktijk- misschien wel de meest geschikte leervormen voor de professional die in korte tijd zijn impact wil vergroten. Niet met kennis, maar met een korte en krachtige stap in zijn ontwikkeling. De korte doorlooptijd van de bijeenkomsten en de gestructureerde aanpak ervan spreekt de professional aan. Maar vooral de ruimte  voor kennisuitwisseling en het samen onderzoeken van dieperliggende overtuigingen en belemmeringen die soms in de weg kunnen staan om te groeien als professional.

De voordelen:

  • Deelnemers leren van door henzelf ingebrachte vragen, maar ook van die van anderen, en hoe andere met deze vragen omgaan. Intervisie is een voortzetting van het geven en ontvangen
    van feedback;
  • De adviseurs leren diverse vaardigheden, zoals luisteren en vragen stellen in contact,
    en feedback geven. Intervisie is daarom een middel bij uitstek om diepgaand te leren;
  • We grijpen praktijkgericht terug op theorie,inzichten en gebeurtenissen uit eventueel eerdere bijeenkomsten;
  • Door het werken in vaste groepen groeit de onderlinge vertrouwdheid en diepgang tussen de leden. De ervaring leert dat de onderlinge band ook na afronding van de intervisie vaak blijft bestaan.
  • We werken in drie groepen van vijf of vier deelnemers.

Onze range masterclasses bieden de professional een op de praktijk gerichte kennis- en vaardigheidsboost om direct mee aan de slag te kunnen.