De one-liner van ‘een goed begin…’ is cruciaal als adagium voor het welslagen van veranderingen. Veel schade door onnodige vertraging of slordigheden in het veranderproces wordt voorkomen met een veranderplan.

Wij verzorgen een roadmap middellange termijn met concrete en realistische doelstellingen voor de aspectgebieden die met de verandering gemoeid zijn zoals:

  • Leiderschap
  • Oganisatiestructuur;
  • de herinrichting van de relevante processen
  • HR-aspecten
  • Cultuur van leiderschap en samenwerking.

De visie en roadmap vertalen wij naar een veranderplan voor de komende tijd:

  • Een concretisering van de resultaten in de komende periode en de volgorde van oplevering;
  • Het scenario voor de (projectmatige) aanpak;
  • Inrichtingsaspecten zoals de samenstelling van het leidende team, de wijze van besturing en overleg, taakverdeling en bevoegdheid, de wijze van communiceren over de voortgang en hoe om te gaan met besluitvorming en escalatie;
  • een realistische planning van de stappen.

Een proces dat enige tijd kan duren, soms maanden, met een groot rendement. Doordat we dit proces samen met u doorlopen, leert u zelf de regie en organisatie van de verandering spelenderwijs steeds beter zelf ter hand nemen. Een veelgehoord compliment van onze interventies: ‘we kunnen nu zelf!