Aanleiding

Soms presteren medewerkers in uw organisatie bij herhaling helaas niet naar verwachting. Moeilijke situaties waar zowel leidinggevenden als P&O-medewerkers soms flink mee kunnen worstelen.

Het effect van die worsteling is soms dat:

 • leidinggevenden zich te zeer gaan verdiepen in rechtspositionele ‘puzzels’ zodra men geen perspectief meer ziet met de betreffende medewerker.
 • men – naast een gevoel van frustratie en onmacht – vervalt in een minimaal plichtmatig contact vanuit een soort gedooghouding. Het échte contact verdwijnt naar de achtergrond met onwenselijke gevolgen voor medewerker en leidinggevende;
 • men de afdeling P&O pas betrekt zodra de situatie onhoudbaar is geworden. En dan is het voor P&O eigenlijk te laat om nog adequaat en effectief te interveniëren.

Doel van het programma

Met het programma ‘Dialoog en contact’ beogen wij uw gedragsinstrumentarium als leidinggevenden uit te breiden voor situaties als hierboven omschreven. En situaties als hierboven in de toekomst zoveel te voorkomen door:

 • met tijdige, ondubbelzinnige en actiegerichte feedback op de ‘alarmknop’ te drukken bij de medewerker opdat deze verantwoordelijkheid neemt in zijn eigen toekomst;
 • Het samenspel tussen de leidinggevenden en P&O eerder en effectiever voor alle betrokkenen wordt ingezet.

 Uitgangspunten

 • Doorgaans wordt het programma als Incompany programma verzorgd;
 • acht deelnemers per groep en daardoor voldoende ruimte voor individuele aandacht en casuïstiek;
 • de bijeenkomst duurt twee dagdelen;
 • een afsluitende intervisiebijeenkomst om toepassing van het geleerde te verbeteren en te borgen in de eigen praktijk;

Werkwijze

Een representant, bij voorkeur het Hoofd, van de afdeling P&O is aanwezig om de dag in te leiden met informatie over de manier waarop leidinggevenden moeilijke ( soms ‘exit’-) trajecten kunnen begeleiden op een manier die voor alle betrokkenen het beste is.

Vanuit de Transactionele Analyse (TA) leren wij u op een uit ‘de gijzeling’ te blijven waarin u soms kunt verkeren met een medewerker. Een gijzeling die ervoor zorgt dat u zelf van alles gaat onderzoeken en ondernemen, of waarin u (te) veel energie aan de situatie besteedt.

U experimenteert verschillende communicatiestijlen met een trainingsacteur. Daarbij krijgt u adviezen voor zelfreflectie, strategie en effectieve communicatiestijlen voor het in stand houden van de dialoog en het contact in lastige situaties. Een sterke en verrassende interventie op uw effectiviteit in de dialoog met anderen waar u veel leert over uw eigen belemmeringen in het omgaan met lastige situaties in de interactie met een medewerker.

Resultaat

Na afloop van het programma heeft u bereikt dat:

 • Communicatieve ‘slagkracht in lastige situaties’
  u met een krachtige maar constructieve dialoog en houding de betreffende medewerker eerder activeert om te willen (en gaan) verbeteren;
 • Persoonlijk leiderschap
  de leidinggevende ondanks spanning en weerstand zichzelf niet laat ‘gijzelen’ in de situatie. Maar effectief en respectvol leert afgrenzen, gevraagde zorg te bieden en passende verantwoordelijkheid te (laten) nemen.

Programma 

Ochtendprogramma

 • Secure Base Communicatie
 • Contact voor contract’
 • contact- en isoleerstijlen;
 • de paradox van ‘doel parkeren’.
 • Persoonlijke kracht in dialoog
 • Dramadriehoek: in de gijzeling;
 • Dramadriehoek: uit de gijzeling;
 • Autonomie in leiderschap.

Middagprogramma

 • De kracht van dialoog (experimenteren met trainingsacteur)
 • Lastige gesprekken in de praktijk;
 • zelfrevelatie;
 • conflictstijlen en emoties.
 • Evaluatie en afsluiting

Intervisie

De inzichten moeten een plek krijgen in de praktijk van alledag van de deelnemer, individueel en als team. Hiertoe organiseren we een intervisiebijeenkomst met de deelnemers om de toepassing van het geleerde in de praktijk te bespreken. De planning en inhoud is in overleg met de groep.

We bespreken leervragen of problemen in de actualiteit. Vooral het leren door elkaar te bevragen, te luisteren naar de problematiek van anderen en de consequenties te ervaren van eigen interventies, biedt veel toegevoegde waarde.