Inleiding 

De invoering van agile, steeds sneller opeenvolgende veranderingen en ontwikkelingen in de informatietechnologie bezorgen managementteams hoofdbrekens over de planning, aansturing en voortgang.

Een gedegen kennismaking met de in’s en outs van Opdracht-management geeft u een korte en overzichtelijke kennisinjectie vanuit twee hoofdvragen:

 1. Hoe krijg ik wat ik wil en hoe ik “het” wil?
 2. Hoe behoud ik als bestuurder of opdrachtgever voldoende controle en overzicht zonder me op het hellende vlak van de inhoud te moeten begeven?

Als u zich in deze twee vragen herkent, is deze high impact bijeenkomst voor besturen en opdrachtgevers beslist iets voor u.

Uitgangspunten

 • Maatwerkprogramma met een hoog intervisiekarakter van maximaal een dag;
 • Optioneel een verlenging voor vervolgstappen en verandering in de organisatie.
 • Deelnemers krijgen inzicht in  relevante aspecten op het gebied van projectmanagement.
 • Tijdens deze dag wordt door middel van ‘zijsprongetjes’ aandacht besteed aan wetenswaardigheden en recente ontwikkelingen in ‘de wereld van projectmanagement’
 • Aandacht voor “houdingsaspecten” in het kader van projectmatig werken.

Doelgroep

Veel managementteams gingen  u voor, niet zelden in combinatie met een strategieworkshop of een MD-traject. De workshop is bedoeld voor opdrachtgevers die zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van opdrachten in hun organisatie en daarbij vaak projectleiders inschakelen voor de uitvoering ervan. Door naast hun dagelijkse werkzaamheden op te treden als opdrachtgever voor projecten worden zij regelmatig geconfronteerd met uitvoerende en beheersingsaspecten, of met personele en organisatieaspecten rondom projecten.

Doelstelling

Na afloop van de cursus weet elke opdrachtgever hoe projecten parallel aan de lijnorganisatie op een professionele manier te initiëren, voorbereiden en vooral: vanuit de ‘helikopter’ aan te sturen.

Duidelijkheid door inzicht in de status en voortgang van (veranderings)projecten, invloed op de koersbepaling van projecten op weg naar doel. Inzicht in de meest essentiële aspecten van opdrachtmanagement en projectmatig werken zoals ‘scoping’: het laten vertalen van uw vragen, problemen, doelstellingen en verwachtingen naar een concrete, goed afgebakende en haalbare opdracht voor de projectleider. Hoe die opdracht vervolgens beheersbaar te houden. Communicatie in en rondom projecten en veranderingsprocessen. En een antwoord op de vraag: kan ik strategie en nieuw beleid ook projectmatig implementeren?

Inhoud en werkvorm

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • 
Taakstelling van de opdrachtgever;
 • Opdrachtbesturing en delegatie;
 • Sturen op kwaliteit, resultaten en mijlpalen, meer niet!;
 • Opdrachtverstrekking;
 • Planning en control vanuit de ‘helikopter’;
 • Welke projectleider is geschikt?;
 • 
Projectinrichting, overlegstructuren en (externe) communicatie;
 • Stuurgroep?;
 • Projectrisico’s en cruciale succesfactoren;
 • De “control room” en invloed
 • Veranderen als nieuwe constante.

Door het hoge interactieve gehalte heeft de training het karakter van een workshop. De spreker behandelt de verschillende onderwerpen vanuit het gezichtspunt van zowel opdrachtgevers als projectleiders, met veel voorbeelden en best practicus uit de praktijk.

Tijd

1 dagdeel (ochtend of middag)