Steeds meer opdrachten worden projectmatig uitgevoerd. Van een opdracht een project maken, vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Deze training brengt u in hoog tempo op het niveau dat nodig is om effectief projecten voor te bereiden en aan te sturen.

U leert omgaan met belangrijke elementen als doelstellingen, resultaatgerichtheid, taken, mensen en planning. U krijgt een brede oriëntatie op methoden, technieken en spelregels bij projectmatig werken. Een ondernemersblik van eigenaarschap.

Daarnaast reiken wij u praktische handvatten aan voor de toepassing in uw eigen werksituatie.

Doelstelling

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

 • vragen, problemen, doelstellingen en verwachtingen te vertalen naar een concrete, goed afgebakende en haalbare opdracht;
 • een klein tot middelgroot project in te richten en uit te voeren conform de afspraken in een vooraf opgesteld plan van aanpak;
 • zelf daartoe het werk in te delen zodat doelgericht het gewenste resultaat behaald wordt;
 • planningen op te stellen voor het team;
 • situatiegericht leiding te geven aan een team;
 • een effectief team samen te stellen;
 • te herkennen welke voorwaarden belangrijk zijn voor een succesvol projectresultaat de opdracht beter te beheersen door de voortgang te toetsen, te rapporteren en (bij) te sturen;
 • het vertrouwen van zijn projectomgeving, zijn opdrachtgever in het bijzonder, moet verwerven en behouden (vaardigheden).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers in organisaties die worden ingezet als leidinggevende van een project met een of twee resultaatgebieden of die als projectassistent c/q deelprojectleider in een groot project worden ingezet.

De cursus wordt speciaal aanbevolen voor projectleiders die al enige jaren ervaring hebben maar die graag hun ervaring willen plaatsen in een theoretische context van projectmanagement.

Werkwijze

 • Oefeningen waarin de deelnemers zich bewust worden van gedrag, besluitvorming en samenwerking, zowel individueel als op het niveau van een team;
 • Een casus als kapstok voor de verschillende onderwerpen.

Inhoud

basisprincipes projectmanagement

 • Kenmerken van een project;
 • Improvisatie, routine en projectmatig werken;
 • besturing en beheersing;
 • Plaats en rol teamleider, projectleider en opdrachtgever.

Projectvoorbereiding

 • De opdracht- en projectafbakening (scope);
 • Effectief communiceren;
 • Doel- en resultaatgericht denken;
-
 • projectscenario’s;
 • Projectinrichting, overlegstructuren en externe communicatie;\
 • Planning;
 • Planrepresentatie;
 • Presentatietechnieken.

Projectbeheersing

 • Voortgangsrapportage;
 • Veranderingen en onverwachte gebeurtenissen;
 • Situatiegericht leidinggeven;
 • Instrueren, corrigeren, motiveren, delegeren;
 • Effectief overleg;
 • Teamontwikkeling;
 • Werken in teams.

Projectafsluiting

 • Het opleveren van projectresultaten;
 • Projectevaluatie

Praktische informatie

 • De training duurt in totaal 4 dagen. 
De groepsgrootte is maximaal 12 personen.
 • Ontvangst met koffie vanaf 8.30 uur
-
 • Aanvang 9.30 uur
 • Einde 17.00 uur
-
 • Trainer: Jeen de Spa
 • Prijs: € 1.595 excl. BTW*

*Dit bedrag is excl. € 91,50 per dag voor het dagarrangement bestaande uit zaalhuur, koffie, thee, fris, break en een zeer uitgebreid lunchbuffet (locatie Landgoed de Horst, Driebergen).