Dit programma leert leidinggevenden hun medewerkers eigenaarschap nemen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete actie. Daartoe wil de leidinggevende mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen en die verantwoordelijkheid ook durven en willen delegeren met eenduidige afspraken en draagvlak voor de uitvoering. Datzelfde geldt voor de senior professional die zijn minder ervaren collega’s begeleidt naar een hoger niveau.

Doel

Het doel van dit programma is het ondernemerschap van leidinggevenden en medewerkers te stimuleren op alle niveaus in de organisatie.

Na afloop heeft u:

 • Een eenduidig beeld van de wijze van doelstellingen en resultaten vooraf formuleren;
 • Een gemeenschappelijke visie van een glasheldere en eenduidige vertaling naar de operatie;
 • Eigenaarschap en draagvlak voor te behalen resultaten tot op de werkvloer gestimuleerd;
 • Een daarbij aansluitende managementstijl volgens een door allen ondersteunde visie op leiderschap en samenwerking;
 • de verworven inzichten en feedback over uw leiderschap merkbaar vertaald naar de werkvloer.

Uitgangspunten

Integraal worden thema’s op het gebied van leidinggeven, samenwerking en gedrag besproken en geoefend. Elementen uit projectmatig werken komen aan bod in de context van visie en doelen vertalen naar concrete resultaten, en die resultaten vertalen naar concrete acties en afspraken.

Hierbij worden de volgende werkvormen gebruikt:

 • Oefeningen zoals rollenspellen waarin de deelnemers zich bewust worden van gedrag, stijl van werken en stijl van communiceren;
 • Herkenbare thema’s in communicatie en leidinggeven worden op confronterende en speelse wijze onder de aandacht gebracht;
 • Herkenbare casuïstiek als kapstok voor de verschillende onderwerpen op het gebied van samenwerken;

Inhoud

Tijdens de eerste dag formuleren de deelnemers in twee subgroepen voor eenzelfde case een plan bestaande uit een doelstelling, resultaatbeschrijving, criteria voor de uitvoering en de communicatie daarover.

We bespreken ieders visie op leiderschap en hoe die visie zich verhoudt tot resultaatgerichtheid. Het ‘verkopen’ van verandering met en zonder macht. Gaandeweg het programma leert de deelnemer hoe persoonlijke verantwoordelijkheid te creëren bij de medewerkers, onder meer door instemming te verkrijgen op de globale aanpak.

En natuurlijk door sturingsmogelijkheid en invloed te geven op de meer specifieke uitvoeringsaspecten. Leidinggevenden leren zo de bandbreedte aan te geven waarbinnen de medewerkers kunnen opereren en vooral beslissingsruimte over te laten voor de specifieke invulling van elke afzonderlijke deelnemer.

Maximaal draagvlak creëren volgens het principe E=K x A: Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie. Men leert zo elke medewerker verantwoordelijkheid te laten nemen voor een onderdeel van het grotere geheel en weet hoe de voortgang van dit proces te bewaken.

Volgens de coachingprincipes van Hersey & Blanchard (SGL) en Miles Downey (To GROW) verdiepen wij op coachend leiderschap en mentoring.

Programma dag 1

 • Van doel naar resultaat
 • Van resultaat naar werkafspraken
 • Draagvlak: E = K x A
 • Resultaatgericht leidinggeven
 • Afspraken maken over dag 2

Programma dag 2

 • Terugblik
 • Coachend leiderschap
 • Resultaatgerichtheid in teams
 • Open space

Bijzonderheden

 1. Deelnemers ontvangen vooraf een intakeformulier met gerichte vragen over de eigen praktijkervaringen rondom het thema, wat men daar lastig aan vindt, persoonlijke leerdoelstellingen en de gewenste uitkomst;
 2. Tussen de twee bijeenkomsten door bespreekt men met elkaar de praktijk ervaringen met de leerstof in leerduo’s (de 20%-regel). Men geeft dan feedback op die ervaring en ondersteunt elkaar waar mogelijk in het ondernemen van vervolgacties. Deze bijeenkomst wordt begeleidt door de trainer.