Aanleiding

Wie weleens aan het roer stond van veranderingen weet vast hoe het is om te worden overrompeld door de heftigheid van weerstand, echte boosheid. Of chaos. Misschien probeerde je de sfeer goed houden, ging je harder (te hard) werken of maakte je jezelf eigenaar van zaken die niet op jouw bordje thuis hoorden. Als een Don Quichot bestrijden wat niet bestreden kón worden, motivatie te verbeteren van mensen die er gewoon ècht geen zin in hadden. De bekende aap op je schouder nemen want een beetje vooruitgang is ten slotte toch voortgang, betrokken als je bent. Oh ja, ik vergeet die worstelende opdrachtgever die je steeds extra werk bezorgt. Nog zo’n ‘aap’…

Waarom deze training volgen

Dit programma geeft antwoord op een aantal vragen waar veranderaars vanuit onze ervaring tegenaan lopen. Waarom is er weerstand, die onvoorspelbaarheid van reacties? Wat betekent verandering eigenlijk voor de mensen persoonlijk? Hoe ga ik daar als veranderaars concreet mee om? Hoe doe je dat, een verandering sturen vanuit het gedachtengoed van goeroes als Kotter en Spencer Johnsson? Hoe houd je rekening met wat mensen verliezen wanneer je een procedure verandert, LEAN, Agile of klantgericht gaat werken. wat als iemands functie of werkplek daardoor verandert?

Doel

Met dit programma vergroot je je slagkracht in organisatieverandering. Niet alleen leer je hoe een verandering te managen maar ook hoe de ‘menskant’ van veranderen te betrekken in je aanpak.

Doelgroep

Iedereen die een regierol heeft bij veranderingen, inhoudelijk, coachend, sturend en adviserend. Bestuurders, projectmanagers en adviseurs volgden dit programma met veel plezier en rendement vanwege de praktische vertaling naar de eigen werksituatie. Dit programma verzorgen wij sinds 2009 enkele keren per jaar incompany en vanaf het najaar in 2017 voor het eerst in een open trainingsprogramma. 

Inhoud van het programma

U maakt kennis met de visie en aanpak van Kotter en Spencer Johnsson en de vertaalslag daarvan naar projectmatig veranderen, de methodische aspecten en scenario’s.

Introspectief staan we stil bij het gedachtengoed van goeroes als Kübler Ross (Rouw en verlies), Kohlrieser en De Mönnink (verlieskunde), Want verandering = verlies met soms (en soms ook niet) de vervelende gevolgen die daarbij horen: motivatieproblemen en weerstand, energielekken en vooral: hoe het ook anders kan.

Ook de bekendste inzichten vanuit leiderschap komen natuurlijk aan bod, met name de transformationele stijlen en het belang van situationeel leiderschap vanuit de zes leiderschapsstijlen van Coleman.

Module 1

 • Organisatieverandering in zes stappen
 • Urgentie creëren
 • Leiderschap bij verandering
 • De menskant van organisatieverandering
 • Hechting en verlies bij veranderingen

Module 2

 • Secure Base Leadership
 • De leidende coalitie formeren
 • Visie en strategie ontwikkelen
 • De bedrijfscultuur
 • Communicatie bij veranderingen

Module 3

 • Cultuurverandering
 • Projectmatig veranderen
 • Het veranderscenario
 • Procesmanagement: ‘Gedoe komt er toch’
 • Empowerment en de weg plaveien
 • Consolideren
 • Borging en verankering
 • Praktisch

Gastsprekers

De trainers en consultants komen zelf uit de praktijk van project- en verandermanagement, een leerschool die is ingevuld met scholing in verlieskunde, veranderkunde en organisatiecaching (Hellinger).

Daarnaast spreken gasten uit de praktijk cases met de deelnemers en vullen we het programma aan met bekende sprekers uit de sport- en theaterwereld.

Praktisch

Het programma duurt 6 dagen verspreid over een half jaar plus drie intervisiebijeenkomsten voorafgegaan door een persoonlijke intake. Neem contact met ons op voor een introductie en kennismaking.