Aanleiding

Als leidinggevende komt er veel op je af. Medewerkers komen met vragen, problemen moeten worden opgelost, hevige discussies, het hoort allemaal bij de orde van de dag. Moet je zelf de oplossingen zoeken of wil je juist dat medewerkers dat zelf kunnen? Hoe motiveer je de medewerkers hiertoe en hoe geef je ze de juiste ondersteuning? Waar ligt de grens van interventie eigenlijk?

Beschrijving

In deze cursus leert u de basisvaardigheden van het coachen. Wij gaan ervan uit dat ieder individu een groot probleemoplossend vermogen heeft dat helaas niet altijd wordt benut. Veel mensen weten daardoor vaak niet half wat ze al weten. Coachen is een manier om het bewustzijn van anderen doelgericht te verruimen. U leert mensen in ‘beweging’ komen. Het leervermogen van uw medewerkers wordt vergroot doordat u hen inzicht leert geven in hoe zij zelfstandig problemen kunnen oplossen in hun werk.

Doelgroep

De training is bestemd voor leidinggevenden die in korte tijd een aantal instrumenten tot hun beschikking willen hebben waarmee zij anderen prikkelen tot zelfstandiger en beter presteren.

Resultaat

Tijdens de training leert de deelnemer:

  • Medewerkers coachend te begeleiden;
  • Een eigen stijl als coach te ontwikkelen;
  • De gecoachte in beweging krijgen;
  • Een coachingstraject vorm te geven;
  • Een coachingsgesprek te structureren;
  • De grenzen van het coachen te ontdekken.
  • Werkvormen

Gedurende de twee intensieve opleidingsdagen worden over de verschillende onderwerpen onderwijsleergesprekken verzorgd in combinatie met opdrachten en oefeningen gericht op de eigen praktijk. Na de cursus is een terugkomdag voor verankering van het geleerde. Tussentijds wordt een eenmalige intervisiebijeenkomst gepland om de toepassing van het geleerde in hun eigen werksituatie te bespreken en verder te oefenen.

Bijzonderheden

Deze training verzorgen wij wegens groot succes sinds 2004 meerdere keren per jaar incompany.