Kohlrieser beschrijft in zijn boek Care to Dare (2012) hoe de aanwezigheid van een Secure Base medewerkers beter en gemotiveerder doet presteren. Hij omschrijft een ‘Secure Base’ als een persoon, plek, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg biedt (Care).  De aanwezigheid van een leider als secure base is daarnaast een bron van inspiratie en energie om lef te ontwikkelen. Maar ook om te exploreren, risico’s te nemen en uitdaging te zoeken (to dare).

Onze coaching van leidinggevenden en (management)teams richt zich op een transformatie naar deze stijl van leiderschap. Een teamexpeditie in leiderschap samenwerking langs de eigenschappen en kenmerken van een Secure base-leider of -organisatie.

Het traject beslaat enkele bijeenkomsten om de visie te bespreken, en met elkaar te reflecteren op de huidige managementcultuur, stappen te zetten ter verbetering vanuit het gedachtengoed van George Kohlrieser. Met coaching- en enkele intervisiebijeenkomsten werken we naar het realiseren van die visie met concrete ontwikkeldoelen vanuit een gezamenlijk vastgestelde norm voor leiderschap.

Reflectiemomenten wisselen we tijdens het coachtraject af met  oefenmomenten, boeiende gasprekers en vitaliteitsonderdelen. Het effect: een hecht MT dat zich met draagvlak naar een cultuur weet te bewegen van Secure Base Leadership.

We hanteren de volgende criteria voor ontwikkeling (Bron: Care to Dare, G. Kohlrieser), een Secure Base leider:

  • Blijft kalm en geaard       vs      gegijzeld door emoties;
  • Accepteert het individu      vs      oordelend en kritisch;
  • Ziet het potentieel     vs     de huidige staat;
  • Luistert èn bevraagt      vs      verdedigend;
  • Geeft krachtige boodschappen     vs      vaag of overdonderend;
  • Focust op het positieve      vs      op het negatieve;
  • Moedigt aan om risico’s te nemen       vs      over controlling;
  • Inspireert door intrinsieke motivatie     vs      extrinsieke motivatie;
  • Toont dat hij toegankelijk is     vs      onbeschikbaar/niet ‘erbij’.

Naast deze criteria verdiepen we in de toepassing van verschillende leiderschapsstijlen vanuit verschillende visies en theorieën. Deze vorm van ‘edu-coaching’ heeft veel directieteams dichter bij elkaar gebracht met meer operationele slagkracht en onderlinge binding. Directieteams en Managementteams van verschillende bedrijven gingen u voor zoals LAN-Handling Systems, Xerox Unamic HCN, Holland Casino, RAVHM, Mastermate, Fluke Europe & S.E.-Asia, CROP registeraccountants en fiscaal adviseurs en Lamb Weston IT dept.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie van de veelheid aan mogelijkheden in invalshoeken waarmee we uw cultuur kunnen verrijken met Secure Base Leadership.