Wanneer een organisatie niet in staat is om tijdig en adequaat te reageren op veranderende omstandigheden in de markt, politiek en samenleving, ziet een organisatie zich soms genoodzaakt tot een organisatieverandering of zelfs cultuurverandering, of beide.

Agile bijvoorbeeld werd na het LEAN-tijdperk door veel bedrijven omarmd  als het ‘nieuwe toverstafje’. Maar element en zoals Daily stand-ups en klanten al aan de voorkant intensief betrekken bij productinnovatie blijken niet zelden moeizaam te verlopen, of ronduit teleurstellend. Een veel gestelde vraag aan ons is  ‘we wilden wendbaar worden, maar waarom lukt het maar niet? Hoe pak je zoiets aan?’

De vraag die we eerst moeten beantwoorden is: hoe wendbaar is de medewerker of manager zelf? Agile, zelfsturing, wisselende teamsamenstellingen, taken die voorheen buiten je expertiseveld vielen en ga zo maar door. Het vraagt om te kunnen gaan met onzekerheid, SCRUMmen, workshoppen, veel overleggen, openheid voor feedback, snel kunnen schakelen, transparantie en openheid geven over je agenda, je voortgang, je successen, je omgang met tegenwind en mislukkingen.

Gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid staan opeens centraal waar je misschien gewend was zelfstandig te werken op een afgebakend taakgebied. Mensen hebben tijd nodig om te wennen aan het verlies van zekerheden en verworvenheden in het ‘oude werken’. Terwijl de maatschappij juist veel individualistischer is geworden. Leidinggevenden moeten meer aandacht besteden aan dat proces van -noem het maar gerust- rouw. Het invoeren van Agile is in feite een vorm van empowerment, daar hoort coaching en training bij als cruciale succesfactor. Alleen dan kan Agile de belofte van wendbaarheid en zelfsturing waarmaken en wordt het geen bron van stagnatie of conflicten.

Organisatieverandering kent vele disciplines zoals ICT, leiderschap, cultuur, structuren en processen, CRM en HRM. Dat maakt veranderen zo complex en uitdagend. Een goede voorbereiding en voldoende know how zijn het halve werk! Wij coachen sinds 2010 op al die aspectgebieden in veranderingstrajecten met coaching, advisering, strategieworkshops, inspraakmeetings  en trainingen:

 • Directieteam installeren als veranderteam
 • situatieanalyse (foto huidige situatie)
 • visieontwikkeling
 • Draagvlak voor de verandering bewerkstelligen
 • roadmap en veranderstrategie opstellen
 • Veranderplan ontwikkelen
 • IT strategie
 • On-line strategie
 • veranderteam installeren en opleiden
 • Klantgerichtheid verder ontwikkelen
 • Cultuurverandering plannen en organiseren
 • CRM advisering
 • Leiderschapsontwikkeling

Ons motto: Laten we het in een keer goed doen. We weten immers als geen ander waarom veranderingen mislukken, en wat we kunnen doen om dat te voorkomen.

Vraag ons vrijblijvend om advies en wat ons netwerk van experts u integraal te bieden heeft.