Kohlriesers boodschap voor leidinggevenden: ‘streef naar een optimale balans tussen Caring, de zorgende kant van de leider en Daring, de uitdagende kant’. Maar hoe pak je zoiets organisatiebreed aan? Dit coaching programma houdt zich bezig met de vraag: ‘hoe worden we een Secure Base Organisatie?’

We verzorgen een programma van (team)coaching voor het management en waar nodig workshops met medewerkers. De actualiteit daarin is leidend voor onze interventies. Stapsgewijs en met voortschrijdend inzicht geven we gaandeweg steeds meer vorm aan het programma vanuit de stappen die zijn gezet. Dat doen we vanaf de eerste meeting tot en met het eind van het programma. Co-creatie als sleutel voor succes en draagvlak

Niet alleen een ‘secure base’ ontwikkelen binnen het eigen MT, maar ook als een secure base worden ervaren door uw medewerkers. Het werken op identiteitsniveau, de intensiteit, de intimiteit en de kwalitatief hoogwaardige feedback die u veelvuldig van elkaar vraagt en krijgt, garanderen een zeer sterke cohesie bij de deelnemers. Zo een secure base worden voor elkaar.

Neem s.v.p contact met ons op voor referenties of meer informatie.