We hebben zeer veel expertise in het coachen en adviseren van besturen en directieteams bij familiebedrijven. We verbinden u, als eerste, en onderzoeken daartoe wat het bedrijf nodig heeft, de familie, de eigenaren. De vervlechting hiervan is immers een belangrijk gegeven van waaruit we werken. We interveniëren vervolgens in:

 • ordeningsprincipes in de familie en in het bedrijf, hoe behouden die zich? Werkt het bedrijf voor de familie of werkt de familie voor het bedrijf?
 • kaders: wie is de leider, waar is de leider, wie is verantwoordelijk, wie is bevoegd?
 • omgangsvormen, communicatie, sfeer en het vertrouwen als pijlers van de aanwezige samenwerkingscultuur.

We zijn geschoold in verschillende aanpakken en coachinstrumenten voor de ontwikkeling van vaardigheid, gedrag, interventies op overtuigingen en zelfs de identiteit (cultuur) van het bedrijf. De Dramadriehoek (Karpman) bijvoorbeeld helpt snel inzicht geven in de sfeer en omgangsvormen. Vanuit Goleman en Kohlrieser onderzoeken we de stijlen van leiderschap of juist de afwezigheid ervan. Samenwerking en communicatie versterken we vanuit de Transactionele analyse met gebruikmaking van NLP-werkvormen, onderwijsleergesprekken en een versterking van uw feedback-cultuur. Wat er ook nodig is om ‘het schip’ weer in beweging en op koers te brengen, wij fixen het voor u.

We zijn geaccrediteerd om te werken met het psychometrische gedragsmodel Life Orientations®. Daarmee maken we gedrag bij elkaar inzichtelijk en bespreekbaar vanuit eenzelfde referentie. Vanuit onze expertise met familie- en organisatieopstellingen (Bert Hellinger) onderzoeken we de ordening in het bedrijf in relatie tot de ordening in de familie. Weer samen op weg naar elkaar en naar de toekomst, de organisatie als een ‘Secure Base’.

Want leidinggevenden in het familiebedrijven kennen vaak alleen de ‘school van het leven’ als opleiding voor leiderschap: ‘learning by doing’. Dat maakt onzeker of juist té zeker. In het laatste geval gaan medewerkers en collega’s zich onveilig voelen en worden zo een toeschouwer van wat zich in het bedrijf afspeelt.

Cultuur- en organisatieverandering is onze specialiteit waar we u graag bij helpen. Deze vorm van (business)coaching behelst:

 • Leiderschap bij organisatieverandering
 • Visieontwikkeling
 • Strategie en roadmap
 • Veranderplan ontwikkelen of begeleiden
 • Ondersteuning bij projectmanagement
 • Cultuurverandering
 • Klantgerichtheid
 • On line-strategie, CRM, ICT

Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden.