Veranderingen zijn vaak complex en multidisciplinair, waak voor disciplineblindheid. Wie zelf aan het roer heeft gestaan van een verandering kent het risico daarvan: de adviseur die “de organisatie-uitdaging” teveel benadert als een ICT-kwestie, een HR-probleem of  een cultuuraangelegenheid. Die eenzijdige benadering gaat voorbij aan de complexiteit van organisatieverandering. De timmerman die elk probleem als een spijker benadert die de muur in moet of de communicatietrainer die een cultuurverandering teveel als een ‘set van te ontwikkelen competenties’ benadert.

Een integrale aanpak van alle met de verandering gemoeide aspecten in structuur en cultuur is noodzakelijk. Daar zorgen wij voor met verschillende experts die voor elk afzonderlijk aspectgebied met een andere bril naar uw situatie kijken. Uw visie vertalen we vervolgens naar een grondige diagnose en planning per aandachtsgebied. Waarna we, in samenspraak met het bestuur of MT, alle conclusies en bevindingen bijeen brengen in een een integraal scenario met oog voor samenhang en afhankelijkheden in volgordel en tijd.

Een fiscalist is immers iets anders dan een accountant en een accountant is geen controller. Ze weten veel van elkaars werkveld maar het maakt ze nog geen adviseur op een ander vakgebied. Om die reden betrekken wij bij organisatieverandering de voor elke afzonderlijke discipline benodigde expertise om komen tot een integrale aanpak. U merkt daar weinig van want wij werken vanuit de één-loket-gedachte.  Wel zo geruststellend te weten dat ‘achter het loket’ onze on-line-strateeg geen ICT-ontwerp voor u bedenkt, onze HR-adviseur wegblijft van  advisering over large scale interventie of de projectmanagement trainer een visiedocument opstelt.

De juiste expert op de juiste plek voor het beste advies op het goede moment, en samen op weg met een integrale en zorgvuldig uitgekiende aanpak. Neem contact m et ons op voor de mogelijkheden.