Zonder focus en een plan is elke verandering gedoemd te mislukken. Het bestuur en de organisatie hebben houvast nodig: hoe ziet onze 2.0 organisatie eruit? En onze Roadmap? Welke concrete doelen zijngaan we realiseren op korte termijn om onze Roadmap waar te maken?

Verandering kent vele disciplines. Het gevaar van een te eenzijdige benadering van veranderingen ligt constant op de loer, eenvoudig te voorkomen door vanuit verschillende invalshoeken een verandering te benaderen. Zowel bij de diagnose als bij het plannen van de veranderingen, maar ook bij de interventies.

Wij helpen besturen en directieteams met enkele korte workshops focus aanbrengen. Samen een visiedocument ontwikkelen met daarin:

  • de toegevoegde waarde voor de klant als bestaansreden en onderscheidende kwaliteit;
  • welke klanten, marktsegment, kernactiviteiten en strategische partners;
  • welke klantbenadering (en CRM-benadering) het bedrijf in de toekomst hanteert;
  • met welk procesmodel de ambities waargemaakt gaan worden;
  • hoe de toekomstige organisatiestructuur eruit ziet;
  • De gewenste ICT-structuur;
  • Mens- en cultuuraspecten: de te ontwikkelen managementcultuur, samenwerkingscultuur, implicaties voor HR-aspecten zoals te ontwikkelen competenties en de eventuele beoordelingssystematiek;
  • een roadmap voor de middellange termijn;
  • een advies, training of plan voor de communicatie van de visie. De eerste klap is een daalder waard, maar ook daarna is met enkele eenvoudige communicatieregels voor draagvlak en vertrouwen.