Supervisie is een beproefd concept voor professionals, niet zelden projectgroepen of stuurgroepen, om problemen uit de dagelijkse werkpraktijk van professionals te onderzoeken onder leiding van een ervaren supervisor in een specifiek thema. Bijvoorbeeld projectmanagement, verandermanagement, adviesvaardigheid, IT-vraagstukken zoals strategie-ontwikkeling en uitrol, CRM, klantgericht werken of het maken van een Roadmap en een veranderplan. Soms is intervisie dan niet genoeg en draagt de intervisie ook zorg voor de inhoudelijke koersbepaling op weg naar een bevredigende oplossing van ingebrachte vraagstukken.

Het leidt tot concrete en praktische uitkomsten met persoonlijke feedback van en aan elkaar. Supervisie kan flexibel worden toegespitst op de wensen en aard van elke groep.

De voordelen:

  • Deelnemers leren van door henzelf ingebrachte vragen, maar ook van die van anderen en van de aanwezige supervisor die zelf expert is in het onderwerp;
  • De aanwezigen leren impliciet diverse vaardigheden, zoals luisteren en vragen stellen in contact,
    en feedback geven. Maar ook van elkaars vraagstukken en de oplossingen daarvan;
  • We grijpen praktijkgericht terug op theorie, inzichten en gebeurtenissen uit eventueel eerdere bijeenkomsten;
  • Door het werken in vaste groepen groeit de onderlinge vertrouwdheid en diepgang tussen de leden. De ervaring leert dat de onderlinge band ook na afronding van de intervisie vaak blijft bestaan.
  • We werken in drie groepen van vijf of vier deelnemers.

Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden.