Inhoud

Hoe maak je van een gesprek een effectieve dialoog? Dit programma verzorgen wij sinds 2005 gemiddeld 30 keer per jaar met veel succes! Niet alleen vanwege de persoonlijke aandacht en het individuele maatwerk-karakter, maar vooral doordat we de echte basis van gesprekstechniek weer ouderwets aanleren te beginnen met een goede voorbereiding. van gespreksopening naar doelgerichte dialoog en gespreksregie. Gesprekstechnieken ‘by the book’ tot en met de afsluiting, boordevol eye-openers en interessante gespreksbeïnvloeders.

Wil je zaken voor elkaar krijgen, je rol als formele leider versterken met informeel leiderschap als instrument? In een krachtige dialoog kunnen verwoorden wat je wilt en het voelbaar maken van je overtuigingen en ideeën zijn dan de sleutel naar succes.

Niet alleen in leiderschap en samenwerking maar ook in contact met klanten op weg naar een hoge(re) servicegraad! Kennis van je eigen communicatieve kwaliteiten helpt je op een creatieve manier invloed uit te oefenen op de werkvloer.

Het doel van dit programma is de leidinggevenden de basis bij te brengen van effectieve en persoonlijke communicatie als minste en als vaardigheid.

Resultaat

 • Kracht en invloed door houding en sterke gesprekstechnieken;
 • Je kent de effecten van je eigen stijl van communiceren, en weet deze effectief in te zetten;
 • Je bent in staat op verschillende niveaus te luisteren;
 • Je bent bekend met verschillende interventiestijlen;
 • Je leert feedback geven, bijsturen en motiveren met gespreksinstrumenten zoals ‘regie’, ‘zelfonthulling’ en gevoelsreflecties.

Aanpak

Direct bij aanvang leert de groep in een verrassend rollenspel hoe het zogenaamde ‘parkeren van je doel’ je kan helpen je doel beter te bereiken. Hoe het is om goed en ècht contact te maken met iemand, je aandacht te focussen en duidelijk te zijn.

Dat ‘parkeren’ leert men als paradox van meebewegen: het kunnen volgen in richting die je niet bevalt en juist dáárdoor alsnog je doel te bereiken. Een essentiële vaardigheid voor resultaatgericht sturen met draagvlak.

De deelnemer maakt zich deze houding eigen met principes zoals ‘contact voor contract’, leiden door te volgen (in de dialoog) en ‘geweldloos communiceren’. Instrumenten als Luisteren, Samenvatten, Doorvragen en Interveniëren zijn daarbij cruciaal, maar de houding daarachter des te meer.

Programma

Ochtend en middag

 • De paradox van ‘je doel parkeren’;
 • Contact voor ‘contract’;
 • Bouwstenen van een gesprek;
 • Actief luisteren, waarnemen en interpreteren (F. Oomkes);
 • Gouden regels voor feedback als ontwikkelinstrument;
 • Zelfrevelatie en communiceren onder water (Schulz / von Thun).
 • Bouwstenen van een gesprek;

Avond

 • Gespreksvoering in de praktijk (acteur)

Tijdspad leertraject

 1. Alle deelnemers ontvangen vooraf een intakeformulier met gerichte vragen over de eigen praktijkervaringen rondom het thema, wat men daar lastig aan vindt, persoonlijke leerdoelstellingen en de gewenste uitkomst. Op basis van die input stellen wij het programma bij om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van de deelnemer.
 2. Wij vragen de deelnemer tijdens het programma stil te staan bij eigen casuïstiek om het geleerde al tijdens het programma te kunnen vertalen naar de eigen praktijksituatie. We vormen daarom leerduo’s om een week na afloop van de training feedback te geven op elkaars experimenten in de praktijk.

We besluiten het programma met het vertalen van de leeropbrengst naar een concreet SMART actieplan  voor in de eigen praktijk.