Aanleiding

Herken je dit? Je hebt in een gesprek het gevoel dat jij en je klant een andere taal spreken en je boodschap niet lijkt over te komen. Of je legt aan je klant uw standpunt uit maar nog steeds blijft de relatie ijzig? En wat te denken van omgaan met de behoeftes van de klant, die er misschien toe kunnen leiden dat Mastermate nog meer van betekenis kan zijn? Hoe pak je dat aan?

Dit programma geeft een antwoord op deze vragen voor adviseurs die betrokken zijn in het verkoopproces.

Doel

Na afloop van de training kan de deelnemer verschillende effectieve gesprekstechnieken toepassen in verkoopgerelateerde gesprekken met klantrelaties. Ook leert men hoe en met welke attitude men impliciet aan een duurzame relatie bouwt. Men weet wat er mis kan gaan tijdens die gesprekken en hoe dat zelf te voorkomen met behulp van de aangeleerde vaardigheden.

Uitgangspunten voor de training

 • Het programma duurt twee dagen met een tussenliggende oefenperiode van drie weken;
 • Inzet van een trainingsacteur;
 • Basiskennis op het gebied van gespreksvaardigheid is aanwezig;
 • Maximaal twaalf deelnemers;
 • Intake door middel van een formulier.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Communicatie in tweegesprekken
 • Communiceren met je klant
 • De kracht van non-verbale communicatie
 • Actief luisteren
 • Samenvatten en doorvragen
 • Het 5-stappenmodel voor klantgericht verkopen
 • Geven van kritiek
 • Omgaan met kritiek
 • Omgaan met tegenwerpingen

Programmaflow

Dag 1

 • Verkoper van het jaar
 • Contact voor contract
 • Referentiekaders en interpreteren
 • De basis van contact
 • Bouwstenen van een verkoopgesprek
 • De behoefteanalyse

Dag 2

 • Adviseren, informeren en argumenteren
 • Hoe communiceer ik?
 • Omgaan met tegenwerpingen
 • De kunst van overtuigen
 • Professionele afsluiting van het gesprek
 • Borging in de praktijk

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.