Uw expert als Trusted Advisor

Voor de adviesvaardigheid van uw professionals ontwikkelden wij een maatwerkprogramma vanuit de lange-termijn-vertrouwensgedachte van de zogenaamde Trusted Advisor. Uw adviseurs leren werken vanuit klantbehoeften, niet alleen met kennis van zaken maar met een hoog serviceniveau. Daartoe actief doorvragen op de wensen en behoeften van de klant, diens ‘vraag achter de vraag snappen’ teneinde met op maat gemaakte oplossingen te komen, en deze proactief aan te dragen. Op die manier een effectieve relatie op kunnen bouwen met de klant. Als een ‘trusted advisor’ meerwaarde bieden voor de klant door op proactieve wijze advies te geven.

De algemene competenties die de deelnemer ontwikkelt zijn:

 • communicatie en luistervaardigheden;
 • vergroten pro-activiteit en praktische instelling;
 • verhelderen en verdiepen toegevoegde waarde en professionele identiteit.

En kernkwaliteiten die specifiek zijn gerelateerd aan klantvriendelijkheid:

 • behulpzaam en belangstellend;
 • inlevingsvermogen;
 • oplettend en spontaan;
 • samenhang zien.

Opzet 

Dit programma kent verschillende programmaonderdelen die integraal aan de orde komen gedurende vier bijeenkomsten:

 1. Persoon: ontwikkeling van persoonlijke ontwikkeling en eigen visie
 2. Vaardigheden: versterken van je advies- en communicatie skills
 3. Adviesinstrumentarium: modellen, analyse instrumenten, kennis over organisaties

In elke module zitten deze elementen verweven.

Voorbeeldvan een maatwerkprogramma

Het onderstaande maatwerkprogramma verzorgen wij op dit moment voor 75 specialisten in de accountancy en fiscaliteit. Het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

Kick off: ‘De adviseur’

Tijdens de kick off verbreden en verdiepen we je beeld en theorie rondom de adviseur en zijn adviespraktijk. We vergroten je zelfinzicht als mens en in je rol als adviseur. Verder verdiepen we je leervraag en die van je collega’s.

 • Inleiding door directie
 • Definities, trends en dilemma’s
 • Life Orientations®* Training o.b.v. LIFO® profiel
 • Introductie Professionele Identiteit

*Life Orientations® is een psychometrisch gedragsmodel waarmee de deelnemer leert om snel een goede indruk krijgen van de drijfveren van je klant. Die indruk krijg je door het persoonlijkheidsprofiel dat we je vragen aan te maken met behulp van een online vragenlijst. Met gerichte vragen leer je hoe je kunt ‘profielen’ en ‘bridgen’: het vlot achterhalen hoe je het beste met een klant -extern of intern-  kunt samenwerken.


Module 1: ‘Contact, hoe leg je een basis?’

In deze module staat je relatie met je klant centraal, hoe kan je die versterken? Werken aan vertrouwen door te verbreden en versterken van je vaardigheden in communiceren en probleemverkenning. Verdiepen in de persoon van de adviseur (overtuigingen).

 • Adviesmodel, contact-contract
 • Probleemverkenning
 • Basiscommunicatie
 • Overtuigingen en waarden, professionele Identiteit
 • Feedback en professionalisering als adviseur

Module 2: Contract, afspraken en interventiestijlen

In deze module versterk je jouw interventie- en adviesvaardigheden. Je verbreed je verder in je adviesinstrumentarium vanuit de vragen: hoe maak je goede afspraken en wat zijn voor jou effectieve interventies?

 • Contracteren en probleemverkenning: samenbouwen
 • Stijlen van beïnvloeden
 • Situationeel adviseren
 • Breder adviseren: Probleemverkenning – Oplossing – Draagvlak
 • Omgevingsanalyse en interventieniveau ‘s
 • Feedback en professionele identiteit
 • Profileren

Module 3: Meesterschap

Wat maakt jou een professional? In deze module staat het integreren centraal van het geleerde op de drie aandachtsgebieden Persoon, Vaardigheid en Adviesinstrumentarium. We verdiepen in reflectie en in professionele ontwikkeling, en we staan stil bij het verhelderen van je professionele Identiteit

 • Dilemma’s in adviseren: tool 3e orde leren
 • Belemmeringen in organisaties
 • Effectiever omgaan met hardnekkige kwesties
 • Breder kijken in organisatie: ESH-model
 • Een nieuwe kijk op veranderen
 • Wrap-up Professionele Identiteit
 • Facultatief onderdeel

Intervisie als leerinstrument

Tijdens de intervalperiodes organiseren wij intervisiebijeenkomsten onder leiding van een van de begeleiders. Intervisie is een beproefd concept om problemen uit de dagelijkse werkpraktijk te onderzoeken. Het leidt tot concrete en praktische uitkomsten met persoonlijke feedback van en aan elkaar. Intervisie kan flexibel worden toegespitst op de wensen en aard van elke groep. Verschillende gespreksmodellen worden ingezet, ieder met een eigen dynamiek. De voordelen:

 • Adviseurs leren van door henzelf ingebrachte vragen, maar ook van die van anderen, en hoe andere met deze vragen omgaan. Intervisie is een voortzetting van het geven en ontvangen
  van feedback.
 • De adviseurs leren diverse vaardigheden, zoals luisteren en vragen stellen in contact,
  en feedback geven. Intervisie is daarom een middel bij uitstek om adviesvaardigheden eigen te maken.
 • We grijpen praktijkgericht terug op theorie,inzichten en gebeurtenissen uit eerdere bijeenkomsten (LifO, bridging, communiceren).
 • Door het werken in vaste groepen groeit de onderlinge vertrouwdheid en diepgang tussen de adviseurs. De ervaring leert dat de onderlinge band ook na afronding van de intervisie vaak blijft bestaan.
 • We werken in drie groepen van vijf of vier deelnemers.

Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden.