Noëlle geeft sinds 1989 trainingen professioneel adviseren aan adviseurs in profit en non-profit organisaties en ontwikkelt leergangen voor adviseurs. Naast trainingen geeft zij coaching en begeleidt zij intervisie en dialogen. Haar stijl van trainen kenmerkt zich door enthousiasme, dynamiek en een concrete, praktische aanpak. Zij stemt de inhoud van haar trainingen voortdurend af op de leervragen van individuen en de groep en houdt daarbij ook de doelstellingen van de organisatie in het oog. Noëlle’s focus ligt op de onderliggende overtuigingen, waarden en persoonlijkheid die het gedrag van deelnemers sturen, om zo met hen aanknopingspunten te vinden voor effectiever gedrag. In 2017 verschijnt haar boek over de kunst van het adviseren, geschreven samen met Machiel Willemsen.