Effectieve reacties op veranderingen van de leidinggevende

Kübler-Ross deed veel onderzoek naar verlies en het bijbehorende ‘rouwproces’, bij organisatieverandering. In de onderstaande figuur beschrijft ze de stadia die mensen daarin kunnen doormaken.

Fases in rouw bij verandering volgens Kübler-Ross

Veranderingen ontstaan onder meer door reorganisaties, dreigende werkloosheid en fusies, of meer persoonlijk bij re-integratie in een andere functie of buiten de organisatie. Ze hebben over het algemeen een grote impact omdat we, ook al zien we ‘het’ aankomen, uiteindelijk de effecten als “plotseling” beleven. 

Gemiddeld genomen heeft een medewerker weinig invloed op de veranderingen. Het ‘overkomt je’ en opeens dan merk je de effecten. Hoe werkt dat en wat speelt er op de achtergrond? En hoe daar mee om te gaan? Wat kan ik vooraf doen? Voor de leidinggevende niet alleen een uitdaging om te herkennen wat er speelt bij de medewerkers (en bij zichzelf!), maar ook voorafgaand aan het veranderingsproces de juiste handvatten te hebben!

Dr. E. Kübler-Ross beschrijft hoe wij verlies verwerken in zes fasen. Aan elke fase zijn verschillende emoties verbonden. Het is niet zo dat we alle fasen doorlopen, of in de hierna beschreven volgorde, dat verschilt per individu. 

Lees hier meer over leidinggeven en interventies in de verschillende fases van verlies als gevolg van veranderingen