De intake en situatieanalyse geeft een eerste indruk (boven water) van de wijze van besturen en de gedragsconventies in het bedrijf. Wie heeft het echt voor het zeggen? Wat betekent dat voor de wijze van besluitvorming? Bij familiebedrijven kan de vrouw van de gepensioneerden oprichter meer invloed hebben dan de zoon of interimmer die het bedrijf ‘mag’ leiden. Bij maatschappen, bijvoorbeeld in de accountancy of in de zorg, zien we vaak iets vergelijkbaars: niemand is de baas, feedback is uit den boze, groei kan daardoor vrijwel alleen door overname, procesverbeteringen of innovatie als groei-katalysator zijn lastiger te realiseren.

Ook de normen en waarden van de familie zijn interessant te achterhalen vanwege de invloed op de bedrijfsvoering. Bouwen aan vertrouwen is cruciaal, dat is bij elke vorm van coaching belangrijk maar bij familiebedrijven is het de eerste succesvoorwaarde.

Stel vast hoe het bestuur is georganiseerd:

  • de uitvoerende macht (directie)
  • de toezichthoudende macht (RvB)
  • de soevereine macht  (eigenaren)

Het zal niemand verbazen dat in de eerste generatie deze scheiding niet kent, wat het succes van de eerste-generatiebedrijven mede verklaart. Maar het is ook de bron van de conflicten in de tweede generatie wanneer mensen van ‘buiten’ worden aangetrokken in het bestuur. Voor de coach en adviseur ook belangrijk om dit te delen met je klant. En als eerste stap de macht en de regels (ongeschreven wetten) transparant te krijgen.