Belbins Teamrolmanagement leidt tot voorspelbaar hoge teamprestaties gebaseerd op acht jaar empirisch onderzoek door het team van professor Meredith Belbin. Betere teamprestaties door de optimale inzet van ieders talenten in de samenwerking, of je lid bent van een Bestuur, managementteam, werkgroepe of Agile-team.

Teamrolmanagement draagt bovendien in grote mate bij aan ieders bereidheid om:
 die talenten bespreekbaar te maken in het team;
 toelaatbare zwaktes en valkuilen te bespreken en te respecteren;
 het potentieel en de mogelijke risico’s van een team of werkrelatie samen in kaart te brengen.

Een teamrol is jouw specifieke kwaliteit en bijdrage aan de teamprestatie. Jij bent misschien degene die vooral van aanpakken houdt of iemand die graag de puntjes op de i zet, of beide! Teamrolmanagement is het managen van al die verschillende kwaliteiten van teamleden om het beste uit de teamprestatie te halen. En er nog plezier in te hebben ook want je wordt immers gevraagd een bijdrage te leveren vanuit je talenten!

Uitgangspunten van teamrolmanagement
Teamrolmanagement kent een aantal uitgangspunten.

 1. als teamlid draag je op drie manieren bij tot het bereiken van de doelstellingen van het team:
  • je professionele rol: deskundigheid op een bepaald vakgebied
  • je organisatorische rol: de positie die je bekleed, de taken en verantwoordelijkheden die je daarmee hebt t.o.v. anderen
  • je persoonlijkheid of teamrol: de kenmerkende manier waarop je je gedraagt, je bijdrage levert, met anderen omgaat.
 2. Elk team heeft behoefte aan een optimaal evenwicht tussen de teamrollen. Belbins onderzoeksteam definieerde er negen. Een goede taakverdeling, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zoveel mogelijk overeenstemmen met ieders “natuurlijke teamrollen” is cruciaal.
 3. leder mens heeft twee of drie teamrollen die ‘van nature’ goed bij hem passen en waarin hij zich thuis voelt. Volgens Belbin is het zaak dat mensen zich hun natuurlijke rollen bewust worden, deze ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen.

Bij het samenstellen van teams benadrukt Belbin het belang van ‘complementariteit’. Complementaire bijdragen leiden tot betere resultaten dan concurrerende bijdragen. Een van de belangrijkste conclusies in zijn onderzoek was trouwens dat de sterke punten die elke teamrol heeft, altijd samengaan met wat hij ‘toelaatbare zwakheden’ noemde. Deze doen geen afbreuk aan de effectiviteit van het team omdat een goed inzicht daarin (en het bespreken ervan!) ertoe kan leiden dat ze worden opgevangen door de sterke punten van anderen.

Elk van de negen teamrollen staat voor een karakteristiek temperament, een manier van informatie verwerken en een strategie om problemen op te lossen. Een teamrol is opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, mentale vaardigheden en persoonlijke overtuigingen en wordt in de loop der jaren mede gevormd door de sociale context, en beïnvloed door levenservaring en zelfinzicht.

Voorbeelden van bekende valkuilen in teamwork
Niet zelden is er in het team een te grote eenzijdigheid (klonen) van teamrollen waardoor een tekort op andere vlakken ontstaat. Dit kan leiden tot verschillende problemen zoals de volgende drie voorbeelden:
Onvoldoende bedrijfsman talent aanwezig in het team
Het team is bijvoorbeeld goed in oplossingen bedenken en brainstormen maar blijft daarin ‘hangen’. Veel meetings en workshops met geeltjes dus en voordat iets klaar is zijn er alweer nieuwe ideeën. Het team komt zo niet tot concrete uitwerkingen of afrondingen. (‘paralysis by analysis’)
Onvoldoende Voorzitter talent aanwezig in het team
Het team heeft veel specialisten die dol zijn op hun vak en alles wat ermee te maken heeft. Kennis staat centraal en daar staat het team bekend om! Maar taken worden niet goed verdeeld, meetings verlopen ongestructureerd of zelfs chaotisch. Procedures zijn onduidelijk. En structuur is ver te zoeken.
Onvoldoende Monitor talent aanwezig in het team
Het team heeft bijvoorbeeld een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen maar gaat het liefst meteen aan de slag zonder eerst goed na te denken. Paden worden ingeslagen zonder alternatieven te exploreren. Ze missen abstractieniveau.
• Enz…

De oplossing binnen teamrolmanagement is samen te organiseren wat je mist, taken te (her)verdelen rekening houdend met ieders talenten! Hierover met elkaar in gesprek gaan, op die manier ieders toelaatbare zwaktes niet in de weg laten staan van irritaties of gebrek aan teameffectiviteit. Neem contact met ons op voor informatie over de verschillende mogelijkheden of een vrijblijvend advies over de ontwikkeling van je eigen team.


Over Belbin
Meredith Belbin was als onderzoeker en hoogleraar verbonden aan het Henley Management College van de Universiteit van Reading in Reading. De resultaten van zijn onderzoek naar samenwerking in teams stelde Belbin na verloop van tijd in staat om aan het begin van een managementgame voorspellingen te doen over te verwachten interactiepatronen, welk team zou gaan winnen, en hier bij de samenstelling van de teams invloed op uit te oefenen.

Zijn onderzoeksteam werd naast hemzelf gevormd door Bill Hartston, wiskundige en internationaal schaakmeester, Jeanne Fisher, een antropoloog die Keniaanse stammen had bestudeerd, en Roger Mottram, een organisatiepsycholoog.

Wereldwijd behoort Belbins teamrolmanagement tot de bekendste methodes om de samenwerking in teams te optimaliseren en een gemeenschappelijke taal te introduceren voor constructieve feedback.

Kandidaatrapportage met diverse opties
Je begint met het aanmaken van een kandidaat rapport. Door het invullen van de online vragenlijst en de 360º feedback, ontstaan de volgende mogelijkheden**:

 1. Kandidaatrapport*
  • zelfperceptierapportage in combinatie met een 360⁰ feedbackrapportage
 2. Werkrelatierapport (bijv. voor twee collega’s die nauw gaan samenwerken)
 3. Teamrapport
 4. Organisatierapport
  • teamrolgemiddelden
  • teamrolscores per organisatie/afdeling
  • gebruikte woorden / taalgebruik
 5. Functierapport
  • functieprofielen (bijvoorbeeld voor een werkgroep)
  • geschiktheidsrapportages (voor de selectie van een kandidaat)
  • zoek functie/kandidaat (binnen de aanwezige profielen)

*Het kandidaat rapport bevat naast de feedback en zelfperceptie ook een gepersonaliseerd adviesrapport van het Belbin instituut. Dat gedeelte beschrijft welke situaties of werkzaamheden je het beste liggen en welke te vermijden. Maar ook met wie er potentieel spanningen aanwezig zullen zijn, hoe daarmee om te gaan en waarvoor te waken.

**De beschreven opties blijven permanent mogelijk zolang de aangeleverde informatie van de kandidaat en respondenten bij het Belbin instituut blijven opgeslagen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en prijzen.