Coachend leidinggeven 2

Aanleiding

Na een aantal jaren ‘coachend’ leidinggeven krijg je behoefte aan een aanscherping van je vaardigheden als coach. Dagelijkse kwesties weet je goed te hanteren maar juist problemen die wat specifieker zijn geven nog een onzeker gevoel: hoe kom je een stapje verder met de medewerker die toch steeds weer terugvalt in oud gedrag. En hoe motiveer je een team van medewerkers die maar moeizaam veranderen naar een zelfstandig functionerend team. Je wilt wel meer risico’s nemen, maar kan en durf je dat aan?

Beschrijving

Ook in deze training staat de verbinding tussen organisatie- en individuele doelen centraal. Je hebt meer inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen als coach en je wilt graag de stap zetten naar verbreding en verdieping van je coachvaardigheden. Deze cursus is gericht op het onderzoeken van eigen overtuigingen en die van anderen. Wil iemand zijn gedrag daadwerkelijk veranderen dan zal dat op overtuigingsniveau moeten plaatsvinden.

Doelgroep

Leidinggevenden en teamleiders die eraan toe zijn hun coachend leiderschap onder de loep te nemen en verder te ontwikkelen.

Resultaat

De training richt zich op deelnemers die onderstaande resultaten willen bereiken:

– Patronen kunnen ontdekken in het functioneren van medewerkers en team;

– Overtuigingen en daarvan afgeleid de normen en waarden ontdekken in het functioneren van medewerkers;

– Op basis van deze patronen en overtuigingen coachinterventies toepassen;

– Overtuigingen en daarvan afgeleid de normen en waarden ontdekken in het functioneren van teams;

– Op basis van deze patronen en overtuigingen coachinterventies toepassen;

– Verdieping van de eigen stijl van coaching;

– Medewerkers en team in beweging krijgen en houden.

Tijdsduur

Er zijn twee blokken van twee dagen, inclusief tussenliggende avond en een vervolgdag, totaal 12 dagdelen. Tussen de blokken en de vervolgdag wordt het geleerde in intervisiegroepen verankerd.

Werkvorm

In deze training wordt aan de hand van eigen casuïstiek en met gebruik van de theorie geoefend in het coachen. De deelnemers werken aan verschillende opdrachten om de diverse interventietechnieken te leren beheersen.