De een heeft van zichzelf meer leiderschap en leidinggevend vermogen dan de ander, maar veel is te teren. Belangrijk is om je kwaliteiten te omarmen en volledig tot zijn recht te laten komen, te kapitaliseren en verder te ontwikkelen. Vergroot zo met onze managementtrainingen je beïnvloedingsvermogen en vooral ‘slagkracht’ als leider en professional. We helpen je met een visie en stijl die bij je past als een goedzittende jas. Je gedragsinstrumentarium vullen we rijkelijk aan met inzichten over jezelf en gereedschappen opdat je impact in belangrijke mate toeneemt, zowel naar je mensen als in de organisatie.

Maak in onze programma’s kennis met Kohlriesers visie op leiderschap en hoe het beste uit je mensen te halen. We helpen je deze visie vertalen naar een eigen visie op leiderschap met bijbehorende vaardigheden en een voor jou optimale balans tussen Caring, de zorgende kant van leiderschap en Daring, de uitdagende kant ervan. Op zoek naar de rationale achter Kohlriesers belofte “to unleash astonishing potential through Secure Base Leadership”.

Leer hoe je als leidinggevende of bestuurder kunt ondersteunen en tegelijk uitdagen om ‘overprotectie’ te voorkomen. Of andersom: mensen aan te sporen tot presteren en tegelijk steun te bieden om angst te voorkomen, te falen of te mislukken. Vind in onze trainingen de juiste balans opdat mensen kunnen gedijen in de organisatie met de organisatie en de leidinggevende als een secure base.

Ons succesvolle High Performance Leadership programma verzorgen wij al sinds 2006, een programma dat wij volgens het ‘menukaartprincipe’ op maat verzorgen voor besturen en managementteams. Naadloos aangesloten bij uw organisatie en veranderdoelstellingen.

Onze praktische-, actieve en dynamische trainingen voor samenwerking en teamgeest richten zich op het bewust worden en bespreekbaar maken van wat zich ‘onder water’ afspeelt. Speerpunten zijn teambuildingsvaardigheden, zoals het bepalen van gemeenschappelijke doelen, samenwerken, streven naar samenhang, betrokkenheid, herkennen van teamrollen, het ontwikkelen van teamstructuren en zelf bijdragen leveren aan de prestaties van het team.

Met een mix van theoretische inleidingen, praktische oefeningen, nabesprekingen en het uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk. Het doel: in een open feedbackcultuur met een gevoel voor cohesie  teamresultaten behalen. We bieden veel ruimte om ervaringen uit te wisselen, ieders rol binnen teams te bespreken en bwelke interventies je kunt toepassen om de slagkracht van een team te versterken.