Het succes van ondernemen hangt sterk samen met de kwaliteit van besturen. Van directies en managementteams verwacht men goed leiderschap, resultaten, winst, zorg voor continuïteit. Daar zijn een visie voor nodig, strategie, veranderplannen, jaarplannen, projecten.

De organisatie en haar mensen moeten worden geëquipeerd om de plannen te bewerkstelligen. En dan zijn er nog de professionals die inhoudelijk hun steentje bijdragen aan het succes van bijvoorbeeld de organisatieverandering. Hoe ben je een aantrekkelijke werkgever? Hadden we ‘gemotiveerde mensen’ al genoemd?

Lees het bovenstaande als een ‘set’ competenties waarin wij managementteams en directies coachen, trainen en adviseren. Synergie in het team, vertrouwen, een gemeenschappelijke visie op leiderschap en samenwerking, en op de aanpak. Samen op weg naar een bedrijfscultuur waarbij de werkvloer en klanten graag aanhaken.

Strijdige belangen, polariserende karakters, grote ego’s, we geven het allemaal een plek zodat het bedrijf er wel bij vaart. Drempels nemen we weg, gebrek aan vertrouwen, conflicten, elkaar niet goed begrijpen of een kloof naar de werkvloer. Wat er ook speelt, hoe groot het conflict mag zijn, wij fixen het, persoonlijk en dichtbij, ongeacht de omvang van het team of bestuur. We beloven geen ‘rozentuin’, wel zorgen we er met zeer ervaren executive coaches en adviseurs voor dat ruimte ontstaat op uw weg naar excellentie als bestuur of MT.  Slagkracht en wendbaarheid in ondernemen en leiderschap met de menselijke maat.

Simone de Spa is aangesloten bij de vaksectie Executive coaching van de NOBCO en werkt met executives van verschillende organisaties in het MKB. Jeen de Spa werkte voor de volgende Directieteams en managementteams als coach, trainer, adviseur en mediatior:

 • Directie Rabobank International (CRISP-beoordelen en feedback);
 • Directie Xerox Unamic (Coaching i.v.m. organisatieverandering);
 • Bestuur CROP Registeraccountants (coaching op samenwerken en leiderschap bij verandering)
 • Directie Fluke Europe SE Asia (Management Development programma)
 • Directie en MT RAV Hollands Midden (MD Traject, coaching en training)
 • Getronics Financial IT Services (Coaching in omgaan met ontslag bij organisatieverandering (80% ontslagen a.g.v. overname door KPN-SSC)
 • Directie Alewijnse international (MD-programma engelstalig)
 • Bosch Security projects (conflict mediation)
 • Directieteams Holland Casino Amsterdam/Scheveningen (MD Traject, coaching en training, conflict mediation)
 • Bestuur Mastermate (coaching en ontwikkeling)
 • Vier directieteams Mastermate (Coaching en training)
 • UWV IT Dept. (Coachen bij organisatieverandering)
 • Directie Carlsson Wagonlit Travel (Opdracht geven aan projecten)
 • KvK Midden Nederland (Coaching op ‘verlies bij organisatieverandering’)
 • Burgemeester en wethouders Gemeente Woensdrecht (kort leiderschapsprogramma)
 • UWV Bestuur en top 100 managementleden (managementsimulatie De Baak)
 • Directie Rondom Wonen (teamcoaching op samenwerken);
 • Bestuur KNGF en 13 beroepsinhoudelijke verenigingen (coaching en mediation).