Familiebedrijven zijn de motor van onze economie. Hun kracht hangt samen met de veelvuldige aandacht voor de continuïteit van het bedrijf, de loyaliteit van de mensen en hun flexibele omgang met werk, rollen, taken, tijd en geld. Er is vaak veel kennis en ervaring aanwezig. Een platte organisatiestructuur maakt snelle besluitvorming mogelijk. Zowel voor leveranciers als klantrelaties geldt niet zelden dat de samenwerking met familiebedrijven al snel aanvoelt als een wederzijdse loyaliteit en sfeer zoals je die van je eigen familie en vrienden kent. De klant of leverancier die aan de keukentafel van de familie een ‘broodje mee-eet’ terwijl de vrouw van de inmiddels bejaarde oprichter het parkeerterrein even aanveegt.

Desondanks is er vaak aanleiding om ons te vragen voor advisering, training en coaching. De tijd staat soms stil, het aantrekken van extern kapitaal is lastig, opvolgingskwesties, een gebrek aan professioneel leiderschap, communicatie en samenwerking geladen met emotie, personeel dat geen doorgroeimogelijkheden ziet of last heeft van spanningen in de familie of directie.  Je merkt het aan onduidelijkheid (rol/plek), onrust in de familie (of spanningen), bij de eigenaren of directie en uiteindelijk dus ook bij de medewerkers. Wat zich afspeelt ‘onder water’ drijft een wig tussen de mensen, organisatieplaatjes werken niet meer, veranderingen lopen vast, groei en innovatie stagneren.

We hebben zeer veel ervaring en expertise in het coachen, trainen en adviseren van familiebedrijven. We onderzoeken wat de zogenaamde drie-eenheid nodig heeft: het bedrijf, de familie, de eigenaren. Deze drie-eenheid is zo sterk met elkaar vervlochten dat interventies complex zijn, ‘topsport’ voor de adviseur of coach. We dragen zorg voor teamontwikkeling en cohesie bij de directie en op de werkvloer, voor de professionalisering van het leiderschap en we coachen en adviseren bij organisatieverandering.

We hebben zeer veel ervaring met conflicten in besturen en directieteams. Onze mediation discreet, persoonlijk en dichtbij, gericht op het (opnieuw) verbinden in een betere samenwerking met elkaar.