Referentieprojecten

Geïnteresseerd in onze methodes, zienswijzen en aanpakken? Enkelen daarvan komen uit de transactionele analyse (TA). Lees bijvoorbeeld over onze succesvolle trainingen en interventies met de Dramadriehoek, een veelgebruikt instrument bij onze mediation opdrachten en teamcoaching.

Professor George Kohlrieser, zelf een van ‘de groten’ in de TA-wereld, inspireerde ons om Secure Base Leadership te adopteren als pijler voor onze interventies bij besturen en managementteams. Evenals de transitiecirkel (the ‘Bonding Circle’) van Kohlrieser, een prachtige zienswijze over de wisselwerking tussen hechting en loslaten bij veranderen.

Met familieopstellingen en organisatieopstellingen (system dynamics, Hellinger) weten we in teams zichtbaar te maken wat in de schaduw of onder water leeft.

Het psychometrische gedragsmodel Life Orientations genbruiken we voor teamtrainingen, communicatie en coaching, maar ook voor customer profiling, een belangrijke kwaliteit voor professionele adviseurs.